SHOWS AND EXHIBITIONS 2020/21

 

4K ( E | K )

=> Städtische Galerie KUBUS, Hannover, DE, 30 OCT 2020 - 6 JUN 2021

 

34. Stuttgarter Filmwinter ( F )

=> Filmwinter, Stuttgart, DE, 6 JAN - 20 JAN 2021

 

Zukunftsvisionen Festival ( G )

=> Zukunftsvisionen Festival, Görlitz, DE, 21 AUG - 06 SEP 2020

 

Lob der Fiktion ( G )

=> Atelierhaus Hannover, DE, 27 JUN - 5 JUL 2020

 

Positur#1 ( G )

=> Stadtteil-Zentrum Nordstadt, DE, 13 JUN - 12 JUL 2020

 

Sexy Pages ( G )

=> Atelierhaus Hannover, DE, 06 JUN - 14 JUN 2020

 

ARS LOCI KUNSTPREIS ( G )

=> Rathaus, Nienburg, DE, 21 MAR - 18 JUL 2020

 

STREAMER ( G )

=> galerie postel, Hamburg, DE, 20 FEB - 11 APR 2020

 

Bild-con-Text ( G )

=> Kunsthalle Faust, DE, 02 FEB - 23 FEB 2020

 

 

 

 

 

S = Einzelausstellung | G = Gruppenausstellung | K = Katalog | F = Festival

S = Solo Show | G = Group Exhibition | K = Catalog | F = Festival

Big Wish | ein Fragment aus der Serie "Artefakte"

Big Wish | a fragment from the series "Artefakte"